آراد برندینگ
خانه / کوره / انواع کوره الکتریکی چیست؟

انواع کوره الکتریکی چیست؟

از این دستگاه برای گرم کردن شدید و سوزاندن کامل مواد و نیـز ذوب کـردن برخـی از فلزات استفاده می شود.
 از این دستگاه برای گرم کردن شدید و سوزاندن کامل مواد و نیـز ذوب کـردن برخـی از فلزات استفاده می شود و رایج ترین نوع آن می تواند مواد مختلف را تا حدود °١٢٠٠ C گرم کند که در هنگام کار با این دستگاه باید توجه داشت تا درب آن زیاد باز نماند زیرا در ایـن حالـت حـرارت تولید شده داخل آن به سرعت خارج می شود .
منبع: سایت کاوش آزما

مطلب پیشنهادی

کاربردهای انواع کوره

کوره های القایی که تولید می شوند دارای انواع مختلفی می باشند و بنابراین دارای کاربردهای مختلفی هستند و در نتیجه تقاضا برای این کوره ها نیز متنوع می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام