کسری باسکول
خانه / بایگانی برچسب: انواع درب آسان باز شو

بایگانی برچسب: انواع درب آسان باز شو

فروشگاه عرضه انواع درب آسان بازشو

گاهی ممکن است محتویات فرآورده کنسرو شده فاسد باشد اما هیچ میکروارگانیسم زنده ای در آن مشاهده نشود .در این حالت فساد ممکن است پیش از فرآیند حرارتی رخ داده باشدو یا میکروارگانیسمهای عامل فساد در طول انبارش فرآورده از بین رفته ولی متابولیت ایجاد شده باقی مانده باشد .

توضیحات بیشتر »
کسری باسکول